Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

LCR-914

LCR متر دستی 3/4-4 رقمی دیجیتال + دو نمایشگر مجزا

اتو رنج + نمایش مقادیر L,C.R(AC/DC),Q,D,ESR,Θ

فرکانس 100Hz~1KHz  + خاموشی اتوماتیک

Data Hold

مد تست و اندازه گیری بصورت سری و موازی در مدار

کمپانی سازنده Good WillLCR متر دستی 3/4-4 رقمی دیجیتال + دو نمایشگر مجزا

اتو رنج + نمایش مقادیر L,C.R(AC/DC),Q,D,ESR,Θ

فرکانس 100Hz~1KHz  + خاموشی اتوماتیک

Data Hold

مد تست و اندازه گیری بصورت سری و موازی در مدار

کمپانی سازنده Good Will1 2 3 4 5