Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

مولتی متر دستی ویکتور VICTOR 830L

مولتی متر 830L یک دستگاه ارزان قیمت با کیفیت، گزینه ای مناسب برای اندازه گیری ولتاژ

محدوده اندازه گیری ولتاژ مستقیم: 200mV/2V/20V/200V/500V
محدوده اندازه گیری ولتاژ متناوب: 200V/500V
محدوده اندازه گیری جریان مستقیم: /200uA/20mA/200mA/10A
محدوده اندازه گیری مقاومت: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ
مولتی متر 830L یک دستگاه ارزان قیمت با کیفیت، گزینه ای مناسب برای اندازه گیری ولتاژ

محدوده اندازه گیری ولتاژ مستقیم: 200mV/2V/20V/200V/500V
محدوده اندازه گیری ولتاژ متناوب: 200V/500V
محدوده اندازه گیری جریان مستقیم: /200uA/20mA/200mA/10A
محدوده اندازه گیری مقاومت: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ
1 2 3 4 5