Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

+VICTOR VC 6056A

دیجیتال کلمپ آمپر متر AC/DC + دارای 2000A + مولتی متر دیجیتالی3.5 رقمی + تست دیود

فک انبری 51 میلی متری جهت اندازه گیری
طراحی پرتابل برای استفاده آسان
دو عایق محافظ فک جهت اندازه گیری دقیق
طراحی دقیق با ساختار بدنه مناسب و استاندارد
اندازه گیری بدون لمس دست و از طریق فک کلمپ – بالا بردن ایمنی حین کار
تست دیود
بازر تست اتصال کوتاه
خاموش شدن خودکار
دیجیتال کلمپ آمپر متر AC/DC + دارای 2000A + مولتی متر دیجیتالی3.5 رقمی + تست دیود

فک انبری 51 میلی متری جهت اندازه گیری
طراحی پرتابل برای استفاده آسان
دو عایق محافظ فک جهت اندازه گیری دقیق
طراحی دقیق با ساختار بدنه مناسب و استاندارد
اندازه گیری بدون لمس دست و از طریق فک کلمپ – بالا بردن ایمنی حین کار
تست دیود
بازر تست اتصال کوتاه
خاموش شدن خودکار
1 2 3 4 5