Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

VICTOR 6050

دیجیتال کلمپ آمپر متر AC/DC + دارای 2000A + مولتی متر دیجیتالی3.5 رقمی + تست دیود
دیجیتال کلمپ آمپر متر AC/DC + دارای 2000A + مولتی متر دیجیتالی3.5 رقمی + تست دیود
1 2 3 4 5